Ze względu na to oferujemy naszą pomoc w dziedzinach takich jak:

 • opracowywanie projektów koncepcyjnych dla zdefiniowanych konkretnych potrzeb,
 • opracowanie i/lub weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej,
 • wykonanie obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES,
 • wizualizacja 3D,
 • przygotowanie specjalistycznego oprogramowania w celu realizacji określonych założeń
 • technicznych,
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do atestacji i certyfikacji, oraz nadzór nad tymi procesami,
 • przygotowywanie ofert technicznych z uwzględnieniem optymalizacji zużycia materiałów,
 • wsparcie w całym cyklu od projektu wstępnego do montażu,
 • znalezienie korzystnej kooperacji, zarówno pod względem technicznym jak i handlowym,
 • zaplanowanie, wdrożenie i nadzór nad obiegiem dokumentacji technicznej,
 • zdiagnozowanie przyczyn zaistniałych niezgodności lub występujących awarii.